LABORATORIUM KONTROLNE

Usługa ta jest oferowana WYŁĄCZNIE W REPUBLICE CZESKIEJ

 

MZ Liberec a.s. posiada państwową akredytację na prowadzenie laboratorium kontrolnego. Laboratorium kontrolne wykonuje badania jakości powietrza i 93% tlenu medycznego. Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie laboratorium kontrolnego została wydana przez Państwowy Instytut Kontroli Środków Leczniczych dnia 18.10.2011 r. (SP. ZN. sukls207658/2010).

Jakość powietrza medycznego musi być regularnie poddawana kontroli. Zawsze  raz na dwa miesiące należy przeprowadzić bieżące próby w zakresie czystości powietrza medycznego przy pomocy rurek wskaźnikowych. Ponadto raz w roku należy przeprowadzić próbę o wyższej rzetelności. Nasze laboratorium kontrolne spełnia te warunki. Jest to mobilne laboratorium wykonujące pomiary bezpośrednio w zakładach opieki medycznej produkujących gaz medyczny.

POMIARY PRZEPROWADZA SIĘ DLA NASTĘPUJĄCYCH ANALITÓW PRZY UŻYCIU PODANYCH METOD:

ANANALIT   METODA
CO2 – dwutlenek węgla analizator podczerwieni
CO – tlenek węgla analizator podczerwieni
SO2 – dwutlenek siarki analizator fluorescencyjny UV
NOx – tlenki azotu analizator luminescencyjny chemiczny
O2 – tlen analizator paramagnetyczny
H2O – woda analizator higrometryczny
  • olej (w procesie wytwarzania zastosowano sprężarkę smarowaną olejem) -  impaktorem

OPIS USŁUG LABORATORIUM KONTROLNEGO:

  • badania jakości i czystości tlenu 93%
  • badania jakości i czystości medycznego gazu sprężonego
  • ocena wyników pomiarów według wymagań LEK 14 i LEK 15
  • raport
  • pomiar weryfikujący skuteczność zastosowanych środków zaradczych
  • projekt i modyfikacje stacji sprężarek
  • szkolenie obsługi i personelu medycznego

W RAZIE ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT:

Imię:
E-mail:
Telefon:
Miasto:
Wiadomość:
- =
EU