SERWIS oraz KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Spółka MZ Liberec, a.s. długookresowo oferuje szereg usług pozwalających na zminimalizowanie trudności i ryzyka ponoszonego przez użytkowników systemu instalacji rozprowadzających gazy medyczne w trakcie ich codziennego użytkowania w zakładach opieki medycznej. Ze względu na obowiązującą normę ČSN EN ISO 7396 oraz ustawę 89/2021 Dz. U. Rep. Czeskiej obecnie jeszcze większą rolę odgrywa bezbłędne funkcjonowanie całego systemu instalacji rozdziału gazów, począwszy od źródła aż po elementy końcowe, w szczególności na salach operacyjnych, oddziałach anestezjologicznych i intensywnej terapii.

PRZYKŁADY OFEROWANYCH PRZEZ NAS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH WYKONYWANYCH W ZAINSTALOWANej INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH:

  • określenie stanu wyjściowego
  • dokumentacja i zapisy opisujące stan instalacji
  • kontrole i rewizje według rozporządzenia 85/1978 Dz. U. Rep. Czeskiej.
  • działania profilaktyczne
  • wykonywanie kontroli bezpieczeństwa technicznego według ustawy 89/2021 Dz. U. Rep. Czeskiej.
  • serwis zainstalowanych urządzeń
  • kontrola jakości gazów medycznych według Farmakopei europejskiej
  • remonty generalne

W RAZIE ZAINTERESOWANIA PROSIMY O KONTAKT:

Imię:
E-mail:
Telefon:
Miasto:
Wiadomość:
- =
EU