Elementy instalacji rozprowadzających media gazowe

 

SKRZYNKI ZAWOROWE

Skrzynka zaworowa typu SU jest przeznaczona do zamykania dopływu gazu do następnego odcinka instalacji. Służy jako punkt dostępu na wypadek awarii lub do celów konserwacji, znajdujące się w niej czujniki sygnalizują niewłaściwy poziom ciśnienia w danej części instalacji. Skrzynki zaworowe są dostępne w wariantach dla najwyżej 5 dowolnych kombinacji gazów.

SKRZYNKI ZAWOROWE

TABLICE POBORU

Tablice poboru zawierają przyłącze instalacji gazów medycznych. Tablice mogą być wyposażone w szybkozłącze specyficzne dla danego gazu lub manometr. Tablice poboru ponadto mogą zawierać przyłącze napędu narzędzi chirurgicznych - Air motor oraz systemu odciągu gazów anestetycznych – AGSS. Mogą być podtynkowe (do zabudowy) lub nadtynkowe.

TABLICE POBORU

SYGNALIZATOR CIŚNIENIA MZU II.01

Urządzenie monitorujące MZU II.01 z ekranem dotykowym jest przeznaczone do sygnalizacji stanu gazów medycznych w rurach i źródle zasilającym do celów klinicznych i eksploatacyjnych. Jego zadaniem jest sygnalizowanie świetlne i akustyczne wszelkich nieodpowiednich stanów, ewentualnie wysłanie informacji do zewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego. MZU II.01 ponadto umożliwia mierzenie zużycia monitorowanego gazu, zarówno pod względem chwilowych przepływów, jak i całkowitego zużycia w czasie. MZU II.01 można wbudować w ścianę lub umieścić na ścianie. Ustawienia śledzonych parametrów można przeprowadzić w menu urządzenia przy pomocy ekranu dotykowego bezpośrednio w miejscu instalacji.

SYGNALIZATOR CIŚNIENIA MZU II.01
EU