CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH I IZBACH BRANŻOWYCH

Spółka MZ Liberec jest członkiem wielu stowarzyszeń i izb branżowych w swojej branży. Dzięki nim aktywnie uczestniczy w wymianie doświadczeń i wiedzy z przedstawicielami przemysłu i środowisk branżowych.

ČATP
Czeskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych
www.catp.cz

Medtechnik
Stowarzyszenie Producentów i Dostawców Wyrobów Medycznych
www.medtechnik.cz

SPČR
Związek Przemysłu i Transportu Rep. Czeskiej
www.spcr.cz

Asociace Exportérů
Stowarzyszenie Eksporterów
www.asociaceexporteru.cz

 

 

EU