měřící centrum mz liberec:

Nabízíme ve volné kapacity měření vašich zařízení ve vybavené laboratoři. Můžete sami proměřit Vaše zařízení a provést v klidu případné úpravy. Laboratoř Vám bude k dispozici s technikem společnosti MZ Liberec, a.s.

Hodina pobytu ve vývojové dílně je kalkulována na 3 500 Kč bez DPH za přítomnosti technika společnosti MZ Liberec, a.s., který je seznámen s možnostmi, použitím a obsluhou přístroje. V ceně je zahrnuto použití všech uvedených přístrojů dle potřeby.

Laboratoř není akreditována, ale zařízení je pravidelně kontrolováno a je porovnávána shoda s měřením prováděným v certifikovaných zkušebnách. Hodinové sazby platí pro každou započatou hodinu. Objednávku je možné provést prostřednictvím emailu info@mzliberec.cz.

 

K dispozici vám budou následující zařízení:

 

 

 ___

Projekt „Vývojové centrum MZ Liberec“, CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009005 byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

EU