KONTROLNÍ LABORATOŘ

MZ Liberec a.s. je od roku 2011 státem uznaná společnost pro provozování kontrolní laboratoře. Kontrolní laboratoř je zaměřena na kontrolu kvality medicinálního vzduchu a kyslíku 93%. 

Kvalita medicinálního vzduchu musí být pravidelně kontrolována. Vždy jednou za dva měsíce se provádí operativní zkoušky na čistotu medicinálního vzduchu pomocí detekčních trubiček. Následně Jednou ročně musí být provedena zkouška s vyšší vypovídající schopností. Tyto podmínky splňuje naše kontrolní laboratoř. Jedná se o mobilní laboratoř provádějící měření přímo ve zdravotnických zařízeních vyrábějících medicinální plyn.

MĚŘENÍ JE PROVÁDĚNO PRO TYTO ANALYTY UVEDENÝMI METODAMI:

ANYLYTA  METODA
CO2 – oxid uhličitý infračerveným analyzátorem
CO – oxid uhelnatý infračerveným analyzátorem
SO2 – oxid siřičitý UV fluorescenčním analyzátorem
NOx – oxidy dusíku chemiluminiscenčním analyzátorem
O2 – kyslík paramagnetickým analyzátorem
H2O – voda hygrometrickým analyzátorem
  • olej (pro výrobu je použit kompresor mazaný olejem) - detekčním impaktorem

POPIS SLUŽEB KONTROLNÍ LABORATOŘE:

  • zkoušky kvality a čistoty kyslíku 93%
  • zkoušky kvality a čistoty medicinálního stlačeného vzduchu
  • vyhodnocení výsledků měření podle požadavků LEK 14 a LEK 15
  • průvodní zpráva
  • měření k ověření nápravných opatření
  • návrh a úprava kompresorové stanice
  • školení obsluhy a lékárenského personálu

Certifikát SÚKL pro výrobce_kontrolní laboratoř_2021

 

 V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE:

Jméno:
Email:
Telefon:
Město:
Zpráva:
- =
EU