Stropní stativy

Stropní stativy řeší přívod medicinálních plynů, elektrických sítí a slaboproudých rozvodů ze stropu na pracoviště lékařských specialistů. Používají se zejména pro vybavení operačních sálů, ARO a JIP. Otočný stativ, ukončený otočnou zdrojovou hlavou a odnímatelnou policí, slouží i jako nosič lékařských přístrojů. Libovolné nastavení zdrojové hlavy v prostoru umožňují otočné klouby v kombinaci s vodorovným a kyvným ramenem s el. pohonem. Všechny otočné klouby ramen jsou vybaveny ručně ovládanou aretací polohy.

Typy uložení zdrojových hlav:

Pevné   Otočné   Výškově stavitelné

 

Pevné uložení zdrojové hlavy

Toto uložení neumožňuje jakýkoliv pohyb zdrojové hlavy.

Pevný stropní stativ PS07

Speciální pevný stativ je určen pro specializovaná pracoviště, především pro zákrokové sálky a menší operační sály.Zdrojové hlavy stativů jsou vybaveny vývody el. a plynných medií, po obou stranách jsou lemovány medilištou. Vyústění el. zásuvek, zásuvek slaboproudu, RTG a zdířek ochranného pospojení je provedeno v obou případech ze zadní strany zdrojové hlavy. Napojení plynů včetně odtahu anestetických směsí jsou řešena horizontálním vyústěním. Stativy lze dovybavit celou řadou příslušenství a rychlospojkou odtahu anesteziologických směsí AGSS.

Pevný stropní stativ PS07

 

OtOčné uložení zdrojové hlavy

Otočné uložení umožňuje 3 varianty instalací zdrojových hlav

  • s možností instalace v konkrétním určeném místě a její otáčení ve vlastní ose

Stropní stativ OK07-05 + zdrojová hlava A

Rameno typu OK07-05 umožňují instalaci zdrojové hlavy na konkrétním určeném místě a její otáčení ve vlastní ose. Zdrojová hlava typu "A" (anesteziologická) je určena pro stropní stativy na operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. Ve spodní části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými odnímatelnými tyčemi, ke kterým je možno připevnit výškově přestavitelné police, nosiče infuzí, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-05 + zdrojová hlava A

Stropní stativ OK07-05 + zdrojová hlava L

Rameno typu OK07-05 umožňují instalaci zdrojové hlavy na konkrétním určeném místě a její otáčení ve vlastní ose. Zdrojová hlava typu "L" (chirurgická) je určena pro stropní stativy v operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. V přední části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými konzolami, ke kterým je možno přidělat výškově přestavitelné police, nosiče infuzních pump, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-05 + zdrojová hlava L

 

  • s možností variabilního nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální rovině a zároveň její pohyb po kružnici, jejíž poloměr je dán délkou ramene

Stropní stativ OK07-16 + zdrojová hlava A

Ramena typu OK07-16 umožňují variabilní nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální rovině a zároveň její pohyb po kružnici, jejíž poloměr je dán délkou ramene a s možností montáže konzol s přídavnými rameny pro volitelné příslušenství. Zdrojová hlava typu "A" (anesteziologická) je určena pro stropní stativy na operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. Ve spodní části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými odnímatelnými tyčemi, ke kterým je možno připevnit výškově přestavitelné police, nosiče infuzí, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-16 + zdrojová hlava A

Stropní stativ OK07-16 + zdrojová hlava L

Ramena typu OK07-16 umožňují variabilní nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální rovině a zároveň její pohyb po kružnici, jejíž poloměr je dán délkou ramene a s možností montáže konzol s přídavnými rameny pro volitelné příslušenství. Zdrojová hlava typu "L" (chirurgická) je určena pro stropní stativy v operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. V přední části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými konzolami, ke kterým je možno přidělat výškově přestavitelné police, nosiče infuzních pump, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-16 + zdrojová hlava L

 

  • s možností variabilního nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální rovině a zároveň její nastavení kdekoliv v dosahu ramen stativu

Stropní stativ OK07-28 + zdrojová hlava A

Ramena typu OK07-28 umožňují variabilní nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální rovině a zároveň její nastavení kdekoliv v dosahu ramen stativu. Zdrojová hlava typu "A" (anesteziologická) je určena pro stropní stativy na operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. Ve spodní části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými odnímatelnými tyčemi, ke kterým je možno připevnit výškově přestavitelné police, nosiče infuzí, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-28 + zdrojová hlava A

Stropní stativ OK07-28 + zdrojová hlava L

Ramena typu OK07-28 umožňují variabilní nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální rovině a zároveň její nastavení kdekoliv v dosahu ramen stativu. Zdrojová hlava typu "L" (chirurgická) je určena pro stropní stativy v operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. V přední části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými konzolami, ke kterým je možno přidělat výškově přestavitelné police, nosiče infuzních pump, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-28 + zdrojová hlava L

Stropní stativ OK07-28 + zdrojová hlava Z

Ramena typu OK07-28 umožňují variabilní nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální rovině a zároveň její nastavení kdekoliv v dosahu ramen stativu. Zdrojová hlava typu "Z" je používána nejčastěji místech pracoviště anesteziologa. Její výhodou je možnost zavěšení anesteziologického přístroje. Tato vlastnost umožňuje trvalé propojení přístroje a hlavy při manipulaci v prostoru operačního sálu a při desinfekci prostor. Osazení hlavy je volitelné podle individuálních potřeb daného pracoviště. Hlava může být osazena různými standardy držáků anesteziologických přístrojů. Vývody médií jsou ze zadní strany hlavy.  

Stropní stativ OK07-28 + zdrojová hlava Z

 

Výškově stavitelné uložení zdrojové hlavy

Výškově stavitelné uložení umožňuje 3 varianty instalací zdrojových hlav.

  • s možností pouze výškového nastavení zdrojové hlavy bez možnosti jejího otáčení

 

  • s možností variabilního nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální i vertikální rovině a zároveň její pohyb po kružnici, jejíž poloměr je dán délkou kyvného ramene

Stropní stativ OK07-55 + zdrojová hlava A

Ramena typu OK07-55 umožňují variabilní nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální i vertikální rovině a zároveň její pohyb po kružnici, jejíž poloměr je dán délkou kyvného ramene. Zdrojová hlava typu "A" (anesteziologická) je určena pro stropní stativy na operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. Ve spodní části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými odnímatelnými tyčemi, ke kterým je možno připevnit výškově přestavitelné police, nosiče infuzí, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-55 + zdrojová hlava A

Stropní stativ OK07-55 + zdrojová hlava L

Ramena typu OK07-55 umožňují variabilní nastavení polohy zdrojové hlavy v horizontální i vertikální rovině a zároveň její pohyb po kružnici, jejíž poloměr je dán délkou kyvného ramene. Zdrojová hlava typu "L" (chirurgická) je určena pro stropní stativy v operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. V přední části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými konzolami, ke kterým je možno přidělat výškově přestavitelné police, nosiče infuzních pump, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-55 + zdrojová hlava L

 

  • s možností variabilního nastavení polohy ukončovací hlavy v horizontální i vertikální rovině a zároveň její nastavení kdekoliv v dosahu ramen stativu

Stropní stativ OK07-57 + zdrojová hlava A

Ramena typu OK07-57 umožňují variabilní nastavení polohy ukončovací hlavy v horizontální i vertikální rovině a zároveň její nastavení kdekoliv v dosahu ramen stativu. Zdrojová hlava typu "A" (anesteziologická) je určena pro stropní stativy na operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. Ve spodní části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými odnímatelnými tyčemi, ke kterým je možno připevnit výškově přestavitelné police, nosiče infuzí, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-57 + zdrojová hlava A

Stropní stativ OK07-57 + zdrojová hlava L

Ramena typu OK07-57 umožňují variabilní nastavení polohy ukončovací hlavy v horizontální i vertikální rovině a zároveň její nastavení kdekoliv v dosahu ramen stativu. Zdrojová hlava typu "L" (chirurgická) je určena pro stropní stativy v operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích s vysokými nároky na technickou vybavenost pro přivedení medicinálních plynů a elektrické energie na pracoviště zdravotníka. Osazení hlavy je volitelné dle potřeb daného pracoviště a individuálních požadavků zdravotnických pracovníků. V přední části je tato zdrojová hlava vybavena dvěma nerezovými konzolami, ke kterým je možno přidělat výškově přestavitelné police, nosiče infuzních pump, nebo jiné vybavení.  

Stropní stativ OK07-57 + zdrojová hlava L
EU