Prvky rozvodů

 

SKUPINOVÉ UZÁVĚRY

Skupinový uzávěr typu SU je určen k uzavření prostupu plynu do dalšího úseku rozvodu. Slouží jako vstupní místo pro účely nouze a údržby a jeho snímače tlaku jsou určeny pro signalizaci nevyhovujících tlaků v daném úseku rozvodu. Skupinové uzávěry jsou v provedení pro max. 5 libovolných kombinací plynů.

SKUPINOVÉ UZÁVĚRY

SKUPINOVÉ UZÁVĚRY - DIGITÁLNÍ

Digitální skupinový uzávěr typu SU je určen k uzavření prostupu plynu do dalšího úseku rozvodu. Slouží jako vstupní místo pro účely nouze a údržby a jeho snímače tlaku jsou určeny pro signalizaci nevyhovujících tlaků v daném úseku rozvodu. Skupinové uzávěry jsou v provedení pro max. 5 libovolných kombinací plynů.    

SKUPINOVÉ UZÁVĚRY - DIGITÁLNÍ

NÁSTĚNNÉ PANÝLKY

Nástěnné panýlky jsou přípojným místem do rozvodu medicinálního plynu. Panýlek může být osazen rychlospojkou, specifickou pro daný plyn nebo manometrem. Dále mohou být nástěnné panýlky s pohonem chirurgických nástrojů - Air motor i se systémem odtahu anesteziologických směsí z výdechu pacienta - AGSS.Lze je zabudovat do stěny, nebo instalovat na stěnu.

NÁSTĚNNÉ PANÝLKY

SIGNALIZACE TLAKU MZU II.01

Monitorovací zařízení MZU II.01 s dotykovou obrazovkou je určeno pro klinickou i provozní signalizaci stavu medicinálních plynů v potrubním rozvodu i zdroji. Jeho účelem je na nevyhovující stav upozornit světelnou a akustickou signalizací, případně odeslat informaci do externích signalizačních zařízení. Dále MZU II.01 umožňuje měřit spotřebu sledovaného plynu a to jak aktuální průtok tak celkovou spotřebu v čase. MZU II.01 lze instalovat do stěny, nebo inatalovat na stěnu. Nastavení sledovaných parametrů se provádí v menu zařízení dotykovým displejem přímo v místě instalace.

SIGNALIZACE TLAKU MZU II.01
EU