Projekt Nová generace systému multifunkčních mediciálních jednotek s možností automatizovaného uživatelského nastavení

Projekt Nová generace systému multifunkčních mediciálních jednotek s možností automatizovaného uživatelského nastavení

V lednu roku 2016 byla ve společnosti MZ Liberec, a.s. zahájena realizace projektu „Nová generace systému multifunkčních mediciálních jednotek s možností automatizovaného uživatelského nastavení“, RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004406, PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace. Předpokládaným datem ukončení projektu je prosinec roku 2018.

Cílem projektu je vyvinutí nové generace systému multifunkčních medicinálních jednotek pro rozvod a distribuci medicinálních plynů v rámci zdravotnických zařízení s novými funkcemi z pohledu medicíny. Systém bude splňovat aktuální potřeby v oblasti funkcionalit, zajistí vyšší bezpečnost a v prvé řadě zefektivní zdravotnické procesy. Nosným prvkem výzkumu a vývoje bude jeho elektronizace a automatizace.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

EU