Posílení pozice MZ Liberec na zahraničních trzích

Posílení pozice MZ Liberec na zahraničních trzích

V červenci roku 2015 byla ve společnosti MZ Liberec, a.s. zahájena realizace projektu „Posílení pozice MZ Liberec, a.s. na zahraničních trzích“, RČ: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001108, Marketing-I. Výzva-individuální účasti na veletrzích a výstavách. Předpokládaným datem ukončení projektu je červen roku 2018.

Hlavním cílem projektu je umožnit firmě MZ Liberec, a.s. expandovat na nové zahraniční trhy a posílit postavení firmy na tzv. tradičních trzích. Tohoto cíle bude dosaženo díky individuální účasti firmy na celkem 15 zahraničních veletrzích, přičemž výběr těchto výstav je přímou reakcí na strategii firmy v oblasti jejího dalšího rozvoje a zahraničního obchodu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

EU