Pomáháme tam, kde je třeba!

Letos bylo podpořeno Centrum LIRA, z.ú., které pomáhá rodinám s postiženými dětmi, nejčastěji s poruchami autistického spektra.

Pomáháme tam, kde je třeba!

Dne 3. 3. 2017 se konal 12. Hejtmanský ples Libereckého kraje, který má charitativní povahu. I v tomto roce společnost MZ Liberec přispěla na dobrou věc finančním darem ve výši 10 000,- Kč. 

Výsledná částka nakonec převýšila původní záměr, a tak se pro Centrum LIRA podařilo získat celkem 600 500 Kč, další podpořili ples např. darováním cen do slosování.

EU