MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU, ING. JAN MLÁDEK, CSc., V MZ LIBEREC

MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU, ING. JAN MLÁDEK, CSc., V MZ LIBEREC

Ministr MPO pan Ing. Jan Mládek, CSc. navštívil 13. 4. 2016 za doprovodu poslance parlamentu České republiky PhDr. Robina Böhnische při jejich cestě na zasedání asociace exportérů. Během návštěvy zhlédli naši výrobu zdravotnických prostředků a seznámili s různými technologiemi jejich výroby.

EU