Exportní fórum 11. 11. 21 – MZ Liberec součástí panelu na téma podpory Exportu

Dne 11.-12. 11. 2021 se uskutečnilo 25. exportní fórum Asociace exportérů na téma Podpory Exportu a zahraniční rozvojové spolupráce

Exportní fórum 11. 11. 21 – MZ Liberec součástí panelu na téma podpory Exportu

11.-12. 11. 2021 se uskutečnilo 25. exportní fórum Asociace exportérů, během kterého se mgr. ing. Martin Hájek, předseda představenstva, zúčastnil panelové diskuze (společně s GŘ Petrof Z. Petrof, náměstkem MZV M. Tlapou a GŘ EGAP J. Procházkou) na téma Podpory Exportu a zahraniční rozvojové spolupráce.

„Společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a dalšími českými firmami a dodavateli zdravotnických prostředků, pomáháme v zemích, které pomoc v moha oblastech potřebují, mj. v Iráku, Tunisu, Nigérii, Etiopii, a v dalších zemích. Poskytujeme konkrétní pomoc, která pomáhá v řešení mnoha lokálních problémů (lokální perspektiva pro místní občany, prevence migrace z humanitárních důvodů, dostupnost lokální zdravotnické péče, tvorba pracovních míst). Mám z této naší české spolupráce a pomoci velkou radost a jsem rád, že bude pokračovat v mnoha potřebných zemích světa i v r. 2022 dále“, uvedl za MZ Liberec Martin Hájek.

EU