Přídavné prvky

Přídavné prvky rozvodů jsou určeny pro finální redukce tlaků a úpravy plynů na pracovištích. Připojují se prostřednictvím rychlospojek do ukončovacích prvků rozvodů (lékařských panelů, nástěnných ramp,zdrojových mostů, otočných stropních stativů, atd. popř. přímo na tlakové lahve).

 

Rychlospojky

Rychlospojky slouží k rychlému spojení a odpojení dvou částí rozvodu. Při spojení s odpovídajícím protikusem tvoří pevný a těsný spoj, v případě rozpojení funguje jako samočinný uzávěr s oddělovacím ventilem. Rychlospojka má několik variant provedení, které se liší zejména způsobem uchycení na základové desce a způsobem připojení na centrální rozvod. Rychlospojka je pro různé plyny nezáměnná a vyrábí se s barevným rozlišením medií.

Rychlospojky

Nástavce přímé

Nástavce rychlospojek jsou umístěny do rychlospojek a spolu s nimi vytvářejí po spojení funkční celek. Nástavce jsou vyráběny pro celou řadu medicinálních plynů, nejsou vzájemně zaměnitelné a jsou barevně odlišeny podle druhu plynu, nebo funkce. Přímé nástavce jsou určeny jako ukončení propojovací hadice, napojované do rychlospojky.

Nástavce přímé

Nástavce úhlové

Nástavce rychlospojek jsou umístěny do rychlospojek a spolu s nimi vytvářejí po spojení funkční celek. Nástavce jsou vyráběny pro celou řadu medicinálních plynů, nejsou vzájemně zaměnitelné a jsou barevně odlišeny podle druhu plynu, nebo funkce. Úhlové nástavce jsou určeny jako ukončení propojovací hadice, napojované do rychlospojky.

Nástavce úhlové

Dávkovač - zvlhčovač se skleněnou lahvičkou

Zdravotnický prostředek umožňující plynulou regulaci průtoku kyslíku a současně tak jeho zvlhčení pomocí skleněné nádobky s kapalným roztokem k tomu určeným. Správnost nastavení průtokoměru je možno sledovat na přehledném manometru, který udává průtok v l/min. Skleněná lahvička je snadno oddělitelná a sterilizovatelná.

Dávkovač - zvlhčovač se skleněnou lahvičkou

Dávkovač - zvlhčovač s plastovou lahvičkou

Zdravotnický prostředek umožňující plynulou regulaci průtoku kyslíku a současně tak jeho zvlhčení pomocí plastové nádobky s kapalným roztokem k tomu určeným. Správnost nastavení průtokoměru je možno sledovat na přehledném manometru, který udává průtok v l/h. Nespornou výhodou plastové lahvičky je její odolnost vůči nárazům a její objem, který činí 0,25 l. Plastová lahvička je snadno oddělitelná a sterilizovatelná. 

Dávkovač - zvlhčovač s plastovou lahvičkou

NÍZKOTLAKÝ REDUKČNÍ VENTIL

Nízkotlaký redukční ventil je speciální redukční ventil, určený k manuální úpravě tlaku jím protékajícího plynného media. Ventil je přímo napojitelný do všech vyráběných typů rychlospojek. Vstupní tlak 300-1000 kPa, výstupní tlak 20-700 kPa.

NÍZKOTLAKÝ REDUKČNÍ VENTIL

Redukční ventil s dávkovačem

Redukční ventil s dávkovačem
EU