Smuteční oznámení o úmrtí pana Karla Schmiedbergera

Smuteční oznámení o úmrtí pana Karla Schmiedbergera
Vážení kolegové,
 
s hlubokým pohnutím Vám oznamuji, že dnes 15. března 2018 po delší nemoci odešel ve věku nedožitých 72 let Ing. Karel Schmiedberger.
 
Pan Karel Schmiedberger působil v letech 2004-2006 jako generální ředitel a zároveň předseda představenstva společnosti MZ Liberec, a.s. 
V lednu 2003 vstoupil kapitálově do společnosti a od té doby se podílel na jejím rozvoji.
I jeho zásluhou přestala být naše společnost lokálním hráčem a začala aktivně působit na zahraničních trzích.
 
Děkuji.
Čest Tvé památce.
 
Ing. Tomáš Potoček, výkonný ředitel
EU