SIMULAČNÍ CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ OBORY JIHOČESKÉ UNIVERZITY, ČESKÁ REPUBLIKA

České Budějovice, Česká republika – Dodávka stropních stativů (OK07), zdrojových mostů (ZMP07) a lůžkových ramp (RN07) pro výukové účely studentů zdravotnických oborů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

SIMULAČNÍ CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ OBORY JIHOČESKÉ UNIVERZITY, ČESKÁ REPUBLIKA

Výrobky MZ Liberec pomohou při výuce studentům Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v nově otevřeném simulačním centru, které je zaměřeno výhradně na nelékařské zdravotnické obory. Centrum věrohodně simuluje prostředí operačních sálů, jednotek intenzivní péče, lůžkových a gynekologicky porodnických pokojů, ale i sanitního vozu. Nejmodernější technologie tak pomůže studentům v přípravě na jejich budoucí povolání.

Více informací včetně fotografií produktů naleznete na webových stránkách: http://www.jcu.cz/o-univerzite/aktuality/zdravotne-socialni-fakulta-jihoceske-univerzity-otevre-simulacni-centrum-pro-zdravotnicke-obory

 

 

Foto: Jan Sommer

EU