Projekt Zahraniční prezentace firmy MZ Liberec, a.s.

Projekt Zahraniční prezentace firmy MZ Liberec, a.s.

V dubnu roku 2018 byla ve společnosti MZ Liberec, a.s. zahájena realizace projektu „Zahraniční prezentace firmy MZ Liberec, a.s.“, RČ: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013645, PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Předpokládaným datem ukončení projektu je duben 2020.

Hlavním cílem projektu je umožnit firmě MZ Liberec expandovat na nové zahraniční trhy a posílit postavení firmy na trzích, kde již sice dílčí zakázky realizovala, nicméně je zde potenciál pro vysoký a zároveň dlouhodobý odbyt produktů MZ Liberec.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

EU