Pozvánka na valnou hromadu společnosti MZ Liberec, a.s.

Jednání valné hromady se uskuteční dne 28.2.2019 od 16:00 na adrese Davídkova 533/38, 180 00 Praha 8.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti MZ Liberec, a.s.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 15:30 hodin v místě konání valné hromady.  

Podrobný program jednání valné hromady je uveden v přiložené pozvánce.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu dne 28.2. 2019

Stanovy společnosti MZ Liberec, a.s.

 

EU