Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MZ Liberec, a.s.

Jednání valné hromady se uskuteční dne 29. 9. 2020 od 12:00 v sídle společnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MZ Liberec, a.s.

Jednání valné hromady se uskuteční dne 29. 9. 2020 od 12:00 v sídle společnosti na adrese Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 11:30 hodin v místě konání valné hromady.  

Podrobný program jednání valné hromady je uveden v přiložené pozvánce.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 29. 9. 2020

EU