Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MZ Liberec, a.s.

Jednání valné hromady se uskuteční dne 16. 6. 2020 od 12:00 v provozovně společnosti na adrese Davídkova 533/38, 180 00 Praha 8.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MZ Liberec, a.s.

Jednání valné hromady se uskuteční dne 16. 6. 2020 od 12:00 v provozovně společnosti na adrese Davídkova 533/38, 180 00 Praha 8.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 11:30 hodin v místě konání valné hromady.  

Podrobný program jednání valné hromady je uveden v přiložené pozvánce.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16. 6. 2020

EU