Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MZ Liberec, a.s.

Jednání valné hromady se uskuteční dne 8. 11. 2019 od 10:00 v provozovně společnosti na adrese Davídkova 533/38, 180 00 Praha 8.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MZ Liberec, a.s.

Jednání valné hromady se uskuteční dne 8. 11. 2019 od 10:00 v provozovně společnosti na adrese Davídkova 533/38, 180 00 Praha 8.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena ve 9:30 hodin v místě konání valné hromady.  

Podrobný program jednání valné hromady je uveden v přiložené pozvánce.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 8. 11. 2019

 

EU