Czech Medical Devices Day – Londýn

25. října 2018 Londýn – MZ Liberec se zúčastnil akce „Czech Medical Devices Day“, kterou pořádalo české velvyslanectví ve spolupráci s agenturou Czech Invest.

Czech Medical Devices Day – Londýn

Na prezentaci, jejímž cílem bylo navázat nová partnerství na britském trhu, se uvedlo 10 předních českých výrobců a dodavatelů zdravotnických technologií. Hlavním řečníkem byl náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar, který během svého vystoupení vyzdvihl dlouholetou tradici a globální konkurenceschopnost českých výrobců. Za britskou stranu vystoupila zástupkyně NHS England Nikki Patel, která nastínila budoucí potřeby britského zdravotnického systému v oblasti digitalizace.

 Akce se uskutečnila v rámci tzv. Českého týdne (22.-28. 10. 2018), kterým v Londýně vyvrcholily oslavy 100 let československé státnosti a v rámci něhož mohla MZ Liberec připomenout výročí 60 výročí od svého založení.

EU